دامن قارچی روی دامن کلوش در میاد . قد اصلی دامن رو + 10 سانت میکنیم . البته این میزان میتونه کمتر هم باشه وقتی ببینیم پارچمون کمه میتونیم +5 سانت هم بکنیم .

آموزش دامن قارچی با الگو

دامن قارچی روی دامن کلوش در میاد . قد اصلی دامن رو + ۱۰ سانت میکنیم . البته این میزان میتونه کمتر هم باشه وقتی ببینیم پارچمون کمه میتونیم +۵ سانت هم بکنیم . چون این قسمت اضافی فقط برای تا شدن به داخل دامن است و کاربرد خاصی ندارد .
بعد یه دامن کلوش درمیاریم .

آموزش دامن قارچی با الگو

اگر بخواهیم که دامن ما زا قسمت کمر هم چین داده شود از خط کمر ۱۰ سانت پایین تر اومده و کمر جدید رو رسم میکنیم . (اگه نخواهیم چین داشته باشه همون خط کمر اصلی میمونه .)

این پایین اومدن ۱۰ سانت باعث میشه کمر ما کلی گشادتر از کمر اصلی مون بشه . حالا که ۱۰ سانت از خط کمر پایین اومدیم در نتیجه قد دامن ما ۱۰ سانت کمتر شده که ما باز هم برای جبران این کم شدن قد دمن ار پای دامن ۱۰ سانت بیرون میریم و خط قد دامن جدید رو رسم میکنیم .

دامن قارچی برای اینکه چین هاش قشنگ بایسته و فرمش به هم نخوره نیاز به استری داره که برای استری هم به این روش عمل میکنیم .

استری دامن قارچی :
یک مستطیل به عرض دور باسن + جای دوخت و به طول قد دامن منهای ۱۰ سانت انتخاب کرده روی پارچه برش میزنیم .
اختلاف قد دامن با استری باید برابر باشه یعنی اگه قد دامن رو +۱۰ کردیم قد استری را منهای ۱۰ بکنیم .
مهم :

اگه عرض مستطیل با دور باسن برابر نباشه نمیتونیم دامن رو بپوشیم چون دامن از باسن رد نمیشه .

روش دوخت دامن :

وسط دامن کلوش را از پای دامن پیدا کرده و وسط مستطیل را هم روی طول مستطیل پیدا کرده و این دو نقطه را به هم سنجاق میکنیم .
سپس هر دو طرف این نقطه را در پای دامن کوک میزنیم .
سپس روی دامن کلوش با کوکو درشت سعی میکنیم تا با چین های نسبتا بزرگ که روی همه انها به یک زرف باشه .
بعد نخ رو میکشیم تا نصف دامن با نصف مستطیل یکی بشه .
بعد پای دامن چین خورده رو به مستطیل کوک میزینم

حالا نوبت طرف دیگه دامن هستش که اینکار رو هم تکرار میکنیم . تا پای دامن به طول مستطیل وصل بشه .

آموزش دامن قارچی با الگو

این خطهای صورتی چین ها هستن . بعد از دوختن پای دامن به استری نوبت درز وسط دامن و استری هستش .

ابتدا نقاط تماس استری و دامن رو روی هم مماس کرده و درز دامن و استری را در امتداد همدیگر دوخت میزنیم .

آموزش دامن قارچی با الگو
منظور نقاط چین خوردست که نوشته شده مرحله دوم دوخت .

در مرحله سوم دور کمر را هم به اندازه دور باسن یعنی همان طول مستطیل با چین زدن یکی میکنیم ، درست مثل پای دامن .
مهم :

در این دامن حتما روی چینهای کمر و پای دامن را در جهت مخالف هم میخوابانیم . یعنی اگر در پای دامن به سمت راست چین زده ایم در کمر به سمت چپ چین میدهیم . اینکار باعث میشود دمن ما زیباتر تر و پف تر بایستد .

حالا کمر دامن و مستطیل رو به هم وصل میکنیم و میدوزیم . و در اخر کار چون دور کمر ما به اندازه دور باسن هستش به کمر دامن کش میدوزیم و در این دامن حتما حتما از کش کم عرض استفاده میکنیم . یعنی کش یک سانتی .

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه