تقویت ماهیچه های شکم و ران

تقویت ماهیچه های شکم و ران,
بالش را به قسمت پشت صندلی تکیه داده و در قسمت وسط و یا لبه صندلی بنشینید. زانوهای خود را خم کرده و کف پاهای خود را صاف روی زمین قرار دهید.
به طرف عقب خم شده و به بالش تکیه کنید. توجه داشته باشید پشت و شانه ها در حالت صاف قرار گیرند. بدن خود را به طرف جلو بلند کرده و در وضعیت نشسته قرار بگیرید.
حتی الامکان از دست های خود استفاده نکنید. در وضعیت نشسته پشت شما نباید با بالش در تماس باشد.
حال به آرامی و بدون استفاده از دست بایستید و مجدداً در حالی که شانه ها و پشت خود را صاف نگه داشته اید بنشینید.
این حرکت را بین هشت تا ۱۵ بار تکرار کنید. کمی استراحت کرده و مجدداً هشت تا ۱۵ بار دیگر آن را تکرار کنید.

علی احسانی
منبع : روزنامه ایران


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه