توصیه های ورزشی برای ورزش کودکان


توصیه های ورزشی برای ورزش کودکان - تصویر 1

ورزش برای کودک در هیچ سن و سالی زود نیست. به نظر می رسد که کودکان خردسال با دویدن و فعالیت مداوم، رشد و نمو و بدن خویش را تقویت می کنند. کودکان بزرگ تر اغلب به ورزش های گروهی یا فردی خاصی علاقه مند می شوند.
به خطرات آسیب های ورزشی در کودکان توجه کنید. چرا که آسیب دیدگی های ورزشی ، در ابتدا ممکن است به صورت درد هنگام فعالیت بدنی بروز کنند. با ادامه روند آسیب دیدگی درد و ضعف بیشتر طول می کشد. باید ناحیه آسیب دیده را استراحت دهید و شاید هم نیاز به مراجعه به پزشک باشد. تا زمانی که عضو آسیب دیده را استراحت دهید و شاید هم نیاز باشد به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که عضو آسیب دیده فرصت بهبودی کامل را نیابد، کوچک ترین فعالیتی هم شاید دردناک باشد.قبل از ورزش کردن کودک به این نکات توجه کنید:


۱) باید محل ورزش و فعالیت بدنی کودک، پارک، حیاط خانه یا ورزشگاه، ایمن باشد. این مکان ها را از نظر وجود گودال، سنگ، چوب، پارگی توری و دیگر خطرهای احتمالی بررسی کنید.
۲) کودک در هر سنی که باشد، باید تحت نظارت کافی قرار گیرد. با کسب راهنمایی از یک کارشناس آگاه، می توان جلوی بسیاری از آسیب دیدگی ها را گرفت. هر مربی خوبی در وهله اول ایمنی و سلامت ورزشکار را در نظر می گیرد.
۳) باید کودک وسایل و لباس ها و تجهیزات متناسب با اندازه خود در فعالیت ورزشی اش داشته باشد و از آنها درست استفاده کند.
۴) همیشه آماده وقوع پیشامدی اضطراری باشید. جعبه کمک های اولیه باید در دسترس باشد و در صورت بروز سانحه امکان دسترسی به تلفن و انتقال با آمبولانس برای همه موجود باشد.
۵) کودکان اغلب در رقابت های شدید دچار آسیب دیدگی ورزشی می شوند. ورزش باید سرگرم کننده و مفرح باشد. اگر کودک شما احساس می کند که باید در رقابتی پیروز شود، احتمال آسیب دیدگی او بیشتر می شود.
۶) اگر کودکی علاقه به ورزش خاصی نداشته باشد و هر دلیلی مجبور به انجام آن شود. احتمال آسیب دیدگی او بیشتر می شود پس هرگز کودکی را وادار به ورزشی که دوست ندارد نکنید.
۷) نوجوانان را قبل از شروع فعالیت ورزشی باید پزشک معاینه کند تا مشخص شود آیا مشکلی جسمانی وجود دارد که ورزش کردن بر آن تاثیر می گذارد و باعث تشدید آن می شود، یا برعکس، آیا مشکل جسمانی بر ورزش تاثیر می گذارد یا نه.

 

safekids

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه