هزار و یک شب داستانی در اصل ((هند و ایرانی)) مشتمل بر ((600،000)) واژه و شامل (197) حکایت و چند حکایت کوتاه فرعی است، که به شیوه قصه های تو درتو نوشته شده است.

قصه های ((هزارو یک شب))

ماجرای قصه های هزار و یک شب

هزار و یک شب داستانی در اصل ((هند و ایرانی)) مشتمل بر ((۶۰۰،۰۰۰)) واژه و شامل (۱۹۷) حکایت و چند حکایت کوتاه فرعی است، که به شیوه قصه های تو درتو نوشته شده است.بعدها این کتاب به زبانهای عربی و فرانسوی ترجمه شد…شرح کوتاه ماجرا ازاین قرار است که: ( شهرباز و شاه زمان) هر کدام پادشاهی مملکتی را دارند،پس از بیست سال شاه زمان عزم دیدار برادر می کند،اما چون چیزی را جا گذاشته است بازمی گردد و در قصر خود زنش را در اغوش غلامی زنگی می بیند،دردم تیغ می کشد و زن و غلام را می کشد و با دلی پریشان راهی دیار برادر می شود و اتفاقا برادر را هم گرفتار خیانت همسر می یابد…دو برادر رو به صحرا می روند و ماجرایی از سر می گذرانند و پس از چندی هریک به دیار خود باز می گردند …شاه زمان تجرد می گزیند و از علایق و خلایق دوری می گزیند، و لی شهرباز پس از بازگشت به قصر خود ،هر شب دختری باکره از مردمان شهرخود را به عقد در می اورد و بامداد او را می کشد …این منوال سه سال ادامه می یابد تا اینکه مردم به ستوه امده و دختران خود را از شهر بیرون می برند…شهرباز طبق معمول دختری از وزیر خود طلب می کند و چون وزیر دختری نمی یابد ناچار به خانه خود می رود …وزیر دو دختر به نام های (شهنازو دنیازاد )دارد…وزیر ماجرا، را برای انها بازگو می کند و شهرزاد که دختری با هوش است از پدر می خواهد او را به پادشاه معرفی کند تا یا کشته شود و یا با تدبیری که در سر دارد بلا از مردم بگرداند…شهرزاد با خواهرش دنیا زاد به قصر می رود و دنیا زاد حکایتی را که قبلا با شهرزاد هماهنگ کرده بودند از او می خواهد و شهرزاد شب هنگام ان حکایت را برای پادشاه تعریف می کند، ولی حکایت را ناتمام باقی می گذارد ….پادشاه تصمیم می گیرد شهرزاد را زنده نگه دارد تا ادامه داستان را بشنود و شهرزاد هم با داستانهای زیبا و تو درتو و ادامه دار هر شب را به شب بعد موکول می کند …این منوال حدود سه سال طول می کشد و ودر این مدت پادشاه از شهرزاد صاحب سه فرزند می شود و کینه و بد اندیشی خود نسبت به زنان را فراموش می کند ،و در پایان قصه پادشاه وزیر خود را خلعت فاخر می بخشد و مردمان شهر،را نیز به شادی و سرور وا می دارد.

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه