نوشته‌هایی با برچسب "داشتن یک رابطه"

پنج نکته موثر در داشتن یک رابطه مطلوب پنج نکته موثر در داشتن یک رابطه مطلوب

رابطه سالم نیازمند توجه و مراقبت است، به مانند بذری که پس از کاشته شدن نیاز به مواظبت و نگهداری دارد تا به بار نشیند، رابطه نیز درصورت توجه و عشق ورزیدن طرفین، به رشد و شکوفایی می رسد. این پنج نکته به شما کمک می کند تا از اصولی که رابطه تان بر آن بنا شده اطمینان حاصل کنید و یا با رعایت آن ها، رابطه تان را قوی تر نمایید. صداقت بهترین سیاست. صادق باشید، مهم نیست که در چه موقعیتی قرار دارید. اگر درمورد گذشته خود روراست نباشید و پنهان کاری کنید، عواقب و تاثیرات منفی ناشی از آن را در رابطه و حتی اهداف مشترک آیندتان شاهد خواهید بود. هنگامیکه عدم صدا

توصیه هایی برای داشتن یک رابطه عاشقانه توصیه هایی برای داشتن یک رابطه عاشقانه

لینک مطلب : http://www. iranbanou. com/magazin. aspx?id=177510&mgn=توصیه هایی برای داشتن یک رابطه عاشقانه.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه